Møt SEMINE™, din nye regnskapsrobot.

Kunstig intelligens har i de siste årene hatt stor innvirkning på tvers av flere bransjer og fagfelt. Vi har sett eksempler på intelligente systemer som er flinkere til å diagnostisere pasienter enn leger, er sikrere sjåfører, og er bedre sjakkspillere enn mennesker. Ved å ta i bruk metoder bygget etter de samme prinsippene som vår egen hjerne, har kunstig intelligens blitt i stand til å analysere og forstå intrikate sammenhenger i kompliserte data. Finanssektoren, med sin sterke avhengighet av store mengder tall og data, har gjennomgått et digitaliseringsskifte, med blant annet innførsel av elektronisk handelsformater.

Kunstig intelligens, robotikk og maskinlæring gjør at vi nå står ovenfor et paradigmeskifte innenfor regnskapssektoren. SEMINE automatiserer sentrale arbeidsprosesser innen regnskapsføring ved hjelp av kunstig intelligens og dyp maskinlæring, noe som gjør SEMINE smartere og mer effektiv for hver dag som går.

Enorm vekst i produktivitet med robotikk og maskinlæring

Hva førte tidligere teknologiske nyvinninger til?
1850 – 1910 Dampmaskinen ga 0,3% økt produktivitet
1993 – 2007 Tidlig robotikk ga 0,4% økt produktivitet
1995 – 2007 IT ga 0,6% økt produktivitet

Robotene er løsningen, ikke problemet!
De kan gi oss høyere produktivitet og økt lønnsomhet.

0.8 to 1.4%

2015 – 2065

I forventet økt produktivitet

“Bruk av roboter, kunstig intelligens og maskinlæring kan gi et oppsving i den globale økonomien, i en tid med laber produktivitetsvekst og en aldrende befolkning i mange land.”

Source: McKinsey Global Institute 2016

Våre produkter

SEMINE
Robotics & AI

SEMINE
Analytics & Warnings

SEMINE
In-depth Analytics

SEMINE
Predictive Analysis

SEMINE
Starter

SEMINE
Robotics & AI

Markedets smarteste løsning
for robotisering av bilags-
håndtering.

Automatiseringsgrad

50-60%

Lightning
Professional

SEMINE
Analytics & Warnings

Bedre innsikt i data gir økt lønnsomhet og effektivisering.

Automatiseringsgrad

60-80%

Lightning
Enterprise

SEMINE
In-depth Analytics

Innkjøpsanalyse som gir økt
margin raskt gjennom mer
effektive innkjøp

Automatiseringsgrad

90%

Lightning
Unlimited

SEMINE
Predictive Analysis

Forutse
fremtiden med prediktiv analyse og gjennomfør tiltak for økt lønnsomhet og styrket konkurransekraft.

Automatiseringsgrad

100%

SEMINE er en AI-software bygget på
Microsoft Azure-plattformen

Regnskapsroboten sørger for betydelig raskere regnskapsførsel, sparte kostnader, større grad av innsikt og analyse, og ikke minst at du unngår unøyaktighet eller feil i regnskapstallene. I tillegg sørger avansert maskinlæring for at SEMINE jobber smartere og mer effektivt for hver måned som går.

Økonomi- og regnskapsavdelinger kan nå fokusere på analyse av regnskapet og få kontroll i sanntid på både kostnader og marginer, noe som igjen danner grunnlaget for bedre forretningsrådgivning. Det betyr mer fokus på strategiske initiativer, som prosessforbedring, kostnadskontroll og kapitaloptimalisering.

Ifølge EY er CFO-rollen under sterkt press

Evnen til å delegere

...av CFO'er sier at de burde jobbe mer strategisk, men mangler tilstrekkelig kompetanse i økonomiavdelingen til å delegere ansvaret.

Spenningen mellom nå og fremtid

...har ikke mulighet til å fokusere på strategiske prioriteringer, fordi det operative ansvaret har økt.

Rollepress

...av økonomisjefer kan ikke jobbe i stor nok grad med strategiske oppgaver, fordi tiden går med til compliance, kontroll og kostnader.

Bekymring over finansiell situasjon

...sier at nåværende økonomifunksjon ikke har den nødvendige kompetansen til å møte behovene fremover for strategisk prioritering.

Fire krefter som endrer CFO-rollen

Digital

...av CFO'er sier at de trenger å øke sin forståelse av nye, digitale teknologier og avansert dataanalyse.

Data

...av økonomisjefer mener at datahåndtering og -analyse vil bli vesentlig kompetanse for økonomifunksjonen.

Risiko og usikkerhet

...av CFO'er tror at risikostyring vil være kritisk viktig kompetanse i fremtiden.

Reguleringer og granskninger

...mener at de i økende grad blir satt ansvarlig for at det tas etiske beslutninger som ivaretar selskapets verdigrunnlag.

Ønsker du mer informasjon om SEMINE?

Fyll inn kontaktdetaljene dine i skjemaet til høyre, så kommer vi tilbake til deg så snart vi har anledning.

Vi ser frem til å høre fra deg!