SEMINE er en revolusjonerende AI-plattform for regnskapsføring og analyse

Forestill deg en ny arbeidshverdag. Tenk deg et regnskapsteam som strukturerer, standardiserer og rapporterer i sanntid. Ingen ferie. Ingen søvn. Bare kontinuerlig
læring og forbedring. Tid som frigis. Nøkkelpersoner som tar bedre beslutninger på en radikalt raskere og enklere måte.

Møt SEMINE, din nye regnskapsrobot.

 • Automatisér.
 • Lær.
 • Forstå.
 • Forutse.

Kunstig intelligens inntar regnskapsbransjen

Regnskapsroboten SEMINE gjør at CFO’en reduserer kostnadene drastisk, øker konkurransekraften og frigir tid og ressurser gjennom bruk av robotikk, kunstig intelligens og maskinlæring.

En mer strategisk økonomifunksjon

Ved bruk av robotikk i kombinasjon med kunstig intelligens, øker vi menneskers arbeidskapasitet, fjerner repetitive oppgaver og gir mulighet til å realisere store kostnadsreduksjoner og økt verdi. Dynamiske instrumentpaneler og avansert analyse gjør at CFO’en kan jobbe på en helt ny måte. Økonomiavdelingen kan flytte fokuset fra transaksjonsoppgaver til aktiviteter med mer strategisk verdi, slik at selskapet sikrer konkurransefortrinn og fremtidig vekst.

Alltid korrekte tall

 • SEMINE hindrer feil i regnskapstallene
 • Kunstig intelligens gjør SEMINE smartere og smartere
 • SEMINE leser på varelinjenivå
 • Sørger for oppfylling av ansvar (compliance) uten feil og avvik
 • Gir regnskap 24/7 i sanntid
 • Gir høy nøyaktighet og presisjon
 • Sørger for alarmer og varsler for raskt å korrigere feil og mangler
 • Gir høy datasikkerhet

Radikalt lavere kostnader

 • SEMINE robotiserer arbeidsprosesser
 • Effektiviserer regnskapsavdelingen
 • Gir bedre kostnadskontroll
 • Gir ny innsikt som øker lønnsomheten
 • Sørger for bedre utnyttelse av ressurser
 • Frigir tid og ressurser
 • Sørger for smartere tidsbruk fra dag 1
 • Øker fleksibiliteten
 • Gjør organisasjonen selvbetjent

Økt konkurransekraft

 • SEMINE blir CFOs forretningsrådgiver
 • Gir prediktive analyser og ”next best action”
 • Skaper bedre beslutningsgrunnlag
 • Big data gir læring på tvers av bransjer
 • Sørger for sterkere risikostyring
 • Gir bedre innsikt i tallene og identifiserer drivere for vekst
 • Gir mer strategisk økonomifunksjon
 • Identifiserer nye måter å jobbe på

Deloitte om kostnadsbesparelser med robotisering

http://www.princessgruppen.no

For å øke effektiviteten, samt å i større grad kunne følge den regnskapsmessige/ økonomiske utviklingen fortløpende fremfor kun ha 12 målepunkter i året. I økt effektivitet ligger også dette og på sikt kunne bruke ressursene bedre. Gitt at systemet kan ta seg av en del manuelle oppgaver som bilagshåndtering, kontering, sjekk mot avtaler etc. kan de menneskene fokusere mer på mindre repeterende oppgaver.

Kai Gulbrandsen
CEO - Princess Gruppen AS
https://www.amestoaccounthouse.no/

Fordi kunstig intelligens er fremtiden, og Amesto AccountHouse vil være med. Vi ønsker å gi våre kunder de beste og mest innovative løsninger, som igjen bidrar til at vi kan gi våre kunder betydelig merverdi i form av en bredere, mer effektiv og bedre tjeneste. I tillegg ser vi at kundene forventer mer av regnskapsbransjen utover det de får i dag. Kunstig intelligens vil åpne for betydelig flere muligheter innenfor analyse/predikasjon/big data, samtidig som effektivisering av repetitive oppgaver bidrar til frigjør tid slik at våre eksperter kan bruke tiden på rådgiving og oppfølging.

Siri M. Nilssen
CEO - Amesto AccountHouse AS
http://www.selvaagbolig.no

Vi ønsker å oppnå effektivisering og besparelser. I dag bruker organisasjonen mye tid på manuell fakturabehandling.

Mats Tveit
Økonomi - og administrasjonsdirektør
Selvaag Bolig ASA

Ønsker du mer informasjon om SEMINE?

Fyll inn kontaktdetaljene dine i skjemaet til høyre, så kommer vi tilbake til deg så snart vi har anledning.

Vi ser frem til å høre fra deg!